Green School

Tá brat glas faighte ag an scoil le haghaidh na téamaí a leanas:

Bruscar agus drámhaíl 2004-2006

Fuinneamh 2006-2008

Uisce 2008-2010

Taisteal 2010-2012

Bithéagsúlacht 2012-2015

Chuir muid tús leis an bhfeachtas Saoránacht dhomhanda: Bruscar agus drámhaíl ach cuireadh stop leis chun díriú ar an scoil nua. Lean muid le gníomhaíochtaí éagsúla athchúrsála , caomhnú fuinnimh agus uisce, taistil agus bithéagsúlachta.

Tógadh gairdín scoile le taobh na cúirte cispheile le bosca plandála do gach rang.

2018 Fuair muid tollán gréine.

Earrach 2018: Chuir na páistí bláthanna agus glasraí éagsúla ag fás sa tollán le cabhair ó Woodies DIY.

Earrach 2019: Chuir na páistí bláthanna agus glasraí éagsúla ag fás sa tollán leis an múinteoir Pádraig.

Enquire
Contact
Gaelscoil de hÍde,
Ard na Mara,
Oranmore,
Co. Galway

091 790 737


Location
© 2024 Gaelscoil de hÍde